مانتو با چه سایزی مناسب شماست؟

مانتوها و دامن های مزون سوفیا در سایزهای بین ۳۶ تا ۴۴ تولید میشوند. چنانچه سایز مناسب خود را نمیدانید کافیست با اندازه گیری دور کمر، دور سینه و دور باسن و کمک گرفتن از جدول زیر، سایز خود را مشخص کنید.

البته امکان سفارش هر سایز دیگری غیر از سایزهای ۳۶ تا ۴۴ نیز وجود دارد. کافیست با مزون تماس گرفته و مانتوی خود را در سایز دلخواهتان سفارش دهید. تمام ویژگی ها و اندازه های مانتو (مانند قد و دور کمر و … ) قابل سفارشی سازی است.

  • دور سینه و باسن اهمیت بیشتری نسبت به دور کمر دارند.
  • اعداد مربوط به دور کمر در جدول زیر برای دامن مناسب هستند. دور کمر در مانتو آزادتر است.

 

سایزدور سینهدور باسندور کمردور بازو
۳۶۸۸-۹۰۹۶-۹۸۷۲-۷۴۲۹
۳۸۹۲-۹۴۱۰۰-۱۰۲۷۵-۷۷۳۰.۵
۴۰۹۶-۹۸۱۰۴-۱۰۶۷۹-۸۱۳۲
۴۲۱۰۰-۱۰۲۱۰۸-۱۱۰۸۴-۸۶۳۴
۴۴۱۰۴-۱۰۶۱۱۲-۱۱۴۸۸-۹۰۳۶

* اندازه های دور سینه، باسن و کمر براساس سانتی متر میباشد.

راهنمای سایزبندی مانتوزنانه